Priser

Der gælder følgende priser og betingelser for medlemskab

pr. 1. januar 2020

Indmeldelsesgebyr:

Ungdom:          Senior:

50 kr.                 100 kr.

Kontingent :

Ungdom:          Senior:

100 kr.                 250 kr.

Passivt kontingent

50 kr.

Aktivt-passivt kontingent

125,-kr.

Kontingent opkræves 4 gange årligt. Ved for sen betaling tillægges der et rykkergebyr på kr.25,- på den næste opkrævning.

Klubtrøjer skal altid bæres til klubtræning og kampe.

Klubtrøjer

1 Poloshirt    250,-kr.

Licens:

For at spille turnering, skal du have licens hos Dansk Bowlingforbund

Du kan klikke på dette link for at se priser og betingelser:

Link til https://bowlingsport.dk/alt-om-licens/

BETALING TIL KAMP:

Senior:               25 kr. pr. serie

Ungdom:           12,50 kr. pr. serie